T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Hatay Müftülüğü

09.03.2016

İsmail Hatip ERZEN (17.08.1944–05.03.1949)

1882 Siirtte doğdu. Aynı ile bağlı Sağra kasabasında Kur’an-ı Kerimi hatmederek, hıfzını ikmal etti. Tecvit, sarf, nahiv, Hisab, faraiz,akaid, Edebiyat, fıkıh, Farsça gibi dersleri gördü. Salihiyye medresesinde Hasan Efendiden, Hamid Efendiden, H.Hakkı Efendiden ve diğer bazı hocalardan usul ve adeti üzere tahsil gördü. Erzurumda ‘da feraiz dersi aldı. Sonra Kahireye giderek El Ezher Üniversitesinden 4 yıllık yüksek okul mezunu oldu. Aziziye sultanisinde 2. kısım Arapça öğreticiliği yaptı. (1910) Sivas Sultanisi Muallimi olarak görev yaptı (1919-1921). Çermik ilçesinde (1932-1934). Gümüşhane (1934-1944). Hatay (1944-1949, Eyup ilçesinde (1949-1951) müftülük yaptı. 04.09.1951 yılında Malatya müftülüğüne atandı. Bu görevde iken 21.05.1968 yılında vefat etti