T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Hatay Müftülüğü

09.03.2016

Servet AKDAĞ (18.10.1939–12.06.1942)

1880 yılında Tosya'da doğdu. Kastamonu'da ibtidaiye, rüştiye ve idadiye, Aksaray'da Daru’t-Tedris medreselerinde eğitim gördü. Bursa'da Hacı Mustafa Efendi’den İcazetli aldı. 1899-1900 yılları arasında Bursa Mekteb-i Kalem mümeyyizi olarak görev yaptı. 1913 yılında Bursa vaizliğine atandı. 1919 yılında Bursa mebusluğuna seçildi.

1939 yılında Hatay il müftülüğüne tayin edildi. Bu görevde iken, 12.06.1942 tarihinde emekli oldu.