18.09.2023

2023 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atamaları) İşleminde Gerekli Evraklar

2023 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Atamaları) işleminde evrakların eksiksiz bir şekilde, Müftülüğümüz sitesinde ekli Formların (MAL BEYANNAMESİ - İŞ TALEP FORMU - SAĞLIK BEYAN DİLEKÇESİ- ASKERLİK BEYANI ve (Güvenlik Görevlisi için Gece ve Gündüz , iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel herhangi mazeretin olmadığını gösterir belge.) doldurulup getirilmesi gerekmektedir.